Domů   Dolů  
Obec Hartmanice Hartmanice 109, 56992 Bystré u Poličky, okres Svitavy.
ples Zveme všechny na letní ples. Na návsi v Hartmanicích, v sobotu 17. srpna 2024 v 17:00 hod.
Venkovní taneční parket, k tanci a poslechu hraje již tradičně TATA BAND, občerstvení zajištěno.
ples
Aktuality-priroda Zúčastněte se letošní letní soutěže PŘÍRODA KOUZLÍ !!! ples
Úřední deska - rok 2019

2024 2023 2022 2021 2020
2019
2018 2017 2016 2015 2014 2013
2012 2011

12.12.2019Porovnání všech položek výpočtu ceny pro stočné podle cenových předpisů pro stočné
12.12.2019Rozpočet obce Hartmanice na rok 2020
11.12.2019Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Příloha č. 1
11.12.2019Vlastní rozpočtové opatření č. 10 -2019
11.12.2019Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání návrhu - Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje
11.12.2019Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
03.12.2019Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
03.12.2019Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání návrhu
24.11.2019Smlouva o zřízení věcných břemen
20.11.2019Návrh rozpočtu Mikroregionu Poličsko na rok 2020
20.11.2019Návrh rozpočtu na rok 2020 SO AZASS
20.11.2019Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SO AZASS
20.11.2019Návrh střednědového výhledu rozpočtu Mikroregionu Poličsko
18.11.2019Vlastní rozpočtové opatření č. 9 - 2019
15.11.2019Rozpočet MŠ Hartmanice na rok 2020
15.11.2019Úprava rozpočtu MŠ Hartmanice na rok 2019 číslo 2 – kopie (2)
15.11.2019Úprava rozpočtu MŠ Hartmanice na rok 2019 číslo 1
11.11.2019Návrh rozpočtu obce Hartmanice na rok 2020
07.11.2019Střednědobý výhled rozpopčtu obce Hartmanice na roky 2021 až 2022
16.10.2019Návrh rozpočtu Mateřské školy 2020
16.10.2019Střednědobý rozpočtový výhled 2021,2022
11.10.2019Vlastní rozpočtové opatření č. 8 - 2019
26.09.2019Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
25.09.2019Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Hartmanice na roky 2020 až 2022
06.09.2019Vlastní rozpočtové opatření č. 7 - 2019
23.08.2019Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem k 1. 8. 2019
25.07.2019Vlastní rozpočtové opatření č. 6 - 2019
26.06.2019Informace o zveřejnění rozpočtu Mikroregion
21.06.2019Vlastní rozpočtové opatření č. 5 - 2019
20.06.2019Oznámení o vydání aktualizace č. 2 zásad územního rozvoje PK
05.06.2019Závěrečný účet 2018 SO AZASS
30.05.2019Závěrečný účet Mikroregionu Poličsko za rok 2018
30.05.2019Zpráva o přezkumu hospodaření Mikroregionu Poličsko za rok 2018
27.05.2019Výsledky voleb do Evropského parlamentu v obci Hartmanice
23.05.2019Vlastní rozpočtové opatření č. 4 - 2019
09.05.2019Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019 v obci Hartmanice
08.05.2019Svoz separovaného odpadu 2019
30.04.2019Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2018
26.04.2019Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do EP konané ve dnech 24. a 25. května 2019
23.04.2019Závěrečný účet obce za rok 2018
18.04.2019Vlastní rozpočtové opatření č. 3 - 2019
11.04.2019Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška
09.04.2019Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Hartmanice pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
20.03.2019Zápis do 1. roč ZŠ Bystré
18.03.2019Příloha - vyhodnocení ankety
15.03.2019Vlastní rozpočtové opatření č. 2 - 2019
14.03.2019Rozpočet MŠ Hartmanice na rok 2019
01.03.2019Návrh závěrečného účtu obce Hartmanice za rok 2018
01.03.2019Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31. 12. 2018
01.03.2019Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
25.01.2019Vlastní rozpočtové opatření č. 1 - 2019
24.01.2019Návrh rozpočtu MŠ Hartmanice na rok 2019
03.01.2019Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy
Domů   Nahoru