PRO Hartmanice

Platné hlasy celkem:  595

kandidát

počet hlasů

pořadí
zvolení
/náhradníka

mandát

p.č.

příjm.,jméno,titul

hlasy

%

1

Filipová Jaroslava PhDr.

98

16,47

2

*

2

Pospíšil Libor Ing.

83

13,94

3

*

3

Valach Jaroslav Mgr.

104

17,47

1

*

4

Pachovská Dagmar Bc.

82

13,78

4

*

5

Doskočil Jindřich

59

9,91

2

-

6

Stejskal Milan

59

9,91

3

-

7

Serafinová Jana

77

12,94

1

-

8

Filip Štěpán

18

3,02

4

-

9

Král Tomáš

15

2,52

5

-

 

SNK Hartmanice

Platné hlasy celkem:  448

kandidát

počet hlasů

pořadí
zvolení
/náhradníka

mandát

p.č.

   příjm.,jméno

hlasy

%

1

Dvořák Jiří

41

9,15

1

-

2

Hřebec Lubomír

90

20,08

1

*

3

Puš Zdeněk

84

18,75

2

*

4

Doskočil Michal

44

9,82

2

-

5

Filip Petr č.p.117

72

16,07

3

*

6

Filip Petr č.p.99

69

15,40

3

-

7

Dvořák Josef

48

10,71

4

-

 

Zdroj: oficiální výsledky voleb ČSÚ – http://www.volby.cz

Podrobný zápis je k dispozici ve složce "e-Deska"